سوگند نامه وکالت چیست؟

سوگند نامه وکالت چیست؟

  • تاریخ: 03 اسفند 1402
  • بازدید: 0K

قسم‌نامه وکالت دارای متن وزین و پرمفهومی است که لازم است تمامی وکلای دادگستری در آن بیشتر تامل کنند و استفاده از متن آن را سر لوحه کار خود قرار دهند. زیرا تنها راه رستگاری در حرفه وکالت اطاعت بی‌چون و چرا از متن قسم‌نامه وکالت است. شروع سوگندنامه وکالت از سال 1315 و بعد از تصویب قانون وکالت است.